Mobiele netten

Aanvragen voor het tijdelijke of definitieve gebruik van radionetwerken moeten via het daarvoor bestemde ad-hocformulier worden ingediend. Er wordt aangeraden om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen om te vermijden dat verhoogde dossierkosten worden geëist in geval van laattijdige aanvraag.

Contact:

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
e-mail: radiovergunningen@bipt.be
Tel.: +32 (0)2 226 88 15
Fax: +32 (0) 2 226 87 64