Aankoop van apparatuur in het buitenland en/of via Internet


Aankopen op de Europese markt

De radioapparatuur die op de EU-markt wordt aangeboden, wordt verondersteld conform te zijn.

De autoriteiten voor markttoezicht, zoals het BIPT, zien erop toe dat enkel conforme radioapparatuur wordt aangeboden op de markt.

Toch moet de koper steeds waakzaam blijven en nagaan of de apparatuur die hij koopt, voorzien is van het CE-merkteken en wordt vergezeld van het EU-conformiteitsattest. 

Bovendien maken de lidstaten van de Europese Unie ook deel uit van de EU-markt: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Turkije.

Aankopen op internet of buiten de EU

Indien u materiaal koopt buiten de Europese markt loopt u het risico dat u als invoerder wordt beschouwd.

In dat geval moet u zich ervan vergewissen dat het materiaal 

  • bestemd is voor de EU-markt, 
  • dat het conform alle wettelijke voorschriften is.


Indien dat niet het geval is, riskeert u dat de radioapparatuur in beslag wordt genomen en dat u eventueel gerechtelijk wordt vervolgd door de toezichthoudende overheden.

Opgelet!!

Het kan voorvallen dat u via het internet denkt te kopen via een bedrijf of een persoon gevestigd in de EU.

In werkelijkheid is de persoon slechts een tussenpersoon die buiten de EU-markt bestelt.

Er wordt dus aangeraden om goed te letten op de herkomst van de apparatuur.