Vergunningen/Roepnamen

Vergunningen

Om een radioamateurvergunning te krijgen, moet u geslaagd zijn voor een examen. Dat examen mag in België afgelegd zijn maar ook in een ander land.

 1. Examen afgelegd in België:
  De aanvraag gebeurt,

  Ofwel via dit formulier naar het BIPT te versturen.
  Ofwel via eenvoudige brief vergezeld van een kopie van het attest van slagen voor het examen.
 2. Examen afgelegd in een land van de CEPT of een land dat HAREC-certificaten toekent.
  Dezelfde procedure geldt voor een radioamateur die het examen in België heeft afgelegd.
  De houders van een HAREC-certificaat krijgen een A-vergunning. De houders van een ‘rapport 32’-certificaat of een aanbeveling (05)06 van de CEPT krijgen een basisvergunning van CEPT en de houders van een Engelse 'foundation licence' of gelijkwaardig krijgen een eenvoudige basisvergunning.
 3. Personen die niet beantwoorden aan de voorwaarden hierboven, kunnen een vergunning vragen op basis van het examen dat ze in het buitenland hebben afgelegd. Ze moeten aan het BIPT een kopie bezorgen van het certificaat uitgereikt door de buitenlandse administratie en een kopie van de details van het examen dat ze hebben afgelegd (een internetlink naar de leerstof is ook goed).

Indien de leerstof van het examen niet in een van de landstalen beschikbaar is of in het Engels, is een vertaling door een beëdigd vertaler nodig.
Op basis van de ontvangen documenten zal het BIPT het niveau van de toegekende vergunning bepalen.

Roepnamen

De radioamateur kan zijn roepnaam kiezen volgens deze regels:

Algemene voorwaarden:

 • alle radioamateurs die in het bezit zijn van een certificaat kunnen een aanvraag indienen; een vergunde radioamateur mag eveneens vragen om van roepnaam te veranderen;
 • aangezien een roepnaam kan worden toegekend op gelijk welk moment, wordt aangeraden om verschillende roepnamen voor te stellen in de aanvraag. Deze zullen in aanmerking worden genomen volgens de gevraagde volgorde;
 • als geen van de voorgestelde roepnamen beschikbaar is, zal het BIPT een roepnaam toekennen.

Toekenningsvoorwaarden voor de roepnamen:

 • de roepnaam moet vrij zijn;
 • enkel de 2 of 3 laatste letters mogen vrij gekozen worden;
 • een radioamateur mag zoveel roepnamen aanvragen als hij wilt. Een vergunning wordt afgeleverd per roepnaam;
 • een roepnaam mag niet worden gereserveerd, m.a.w. men moet in het bezit zijn van een certificaat als bewijs van het slagen voor het examen ad hoc vooraleer men een aanvraag kan doen;
 • een radioamateur mag slechts één keer om de vijf jaar van roepnaam veranderen behalve in geval de vergunningscategorie wijzigt;
 • de roepnamen worden toegekend in chronologische volgorde van ontvangst van de aanvragen;
 • wanneer een radioamateur zijn activiteiten staakt, mag de roepnaam de eerste 5 jaar niet opnieuw worden toegekend;
 • enkel bij overlijden van een radioamateur wordt een uitzondering op de voormelde regel gemaakt. De familie in de eerste graad kan vragen om de roepnaam van de overledene op persoonlijke titel te gebruiken, voor zover de aanvrager in het bezit is van een certificaat ad hoc;
 • een roepnaam moet vrij zijn om te kunnen worden gevraagd; reservatie van een roepnaam is niet toegestaan.

Korte roepnamen:

 • De bijkomende reeksen van roepnamen OO tot OT, in het formaat OOxA, met x=0 tot 9 en A= A tot Z kunnen worden aangevraagd.
 • Deze roepnamen zullen enkel als tweede, betalende, roepnaam toegekend kunnen worden aan radioamateurs met een A-vergunning (HAREC) die reeds over een roepnaam beschikken.
 • Eén enkele korte roepnaam wordt toegekend per radioamateur.
 • De korte roepnamen worden niet geblokkeerd gedurende 5 jaar.
 • De reeksen OT5 en OR5 worden aan clubstations toegekend voor wedstrijden.

Speciale roepnamen voor de evenementen:

De radioamateurclubs die zijn geregistreerd bij het BIPT (in volgorde van vergunning) kunnen een speciale roepnaam vragen om een evenement aan te duiden onder de volgende voorwaarden en met de volgende beperkingen:

 • het evenement is gelinkt aan de club (bijzondere verjaardag, …)
 • de club neemt deel aan een evenement (bijvoorbeeld een opendeurdag in een school waar de radioamateurclub met een stand staat);
 • het evenement houdt verband met radio (bijvoorbeeld de verjaardag van Marconi);
 • een club kan maximaal twee speciale roepnamen per kalenderjaar vragen;
 • de speciale roepnaam mag niet worden gebruikt tijdens verschillende wedstrijden;
 • De roepnaam wordt gegeven voor de duur van maximum één maand;
 • Voor de verjaardag van de club of de vereniging word de roepnaam gegeven voor de duur van maximum één jaar;
 • de roepnamen mogen alle prefixen hebben (ON, OP, OQ, OR, OS, OT);
 • ze hebben de vorm van een prefix, cijfer, een reeks tekens eindigend op een letter;
 • de roepnamen die het prefix ON gebruiken (of het bijzondere prefix toegekend aan alle radioamateurs hierboven) mogen slechts één cijfer hebben indien ze een suffix hebben van 1, 2 of 3 letters;
 • de speciale roepnamen mogen niet worden gebruikt bij de leden van de club thuis.

De erkende verenigingen (UBA, VRA, UFRC) kunnen ter gelegenheid van een bijzonder evenement en voor alle radioamateurs een speciaal prefix vragen. In dit geval kunnen de radioamateurs die dat wensen de ON van hun roepnaam vervangen door het speciale prefix. Deze vergunning geldt niet voor de korte roepnamen