Aankoop van apparatuur in het buitenland en/of via Internet

Apparatuur die in de Belgische winkels aangeboden wordt zal normaal aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Men mag er van uit gaan dat de toestellen bestemd zijn voor gebruik in België en dat de handelaar u er op zal wijzen dat u voor het gebruik van het radiotoestel voorafgaandelijk een gebruiksvergunning dient aan te vragen.

Het BIPT verifieert regelmatig en steekproefsgewijs of de radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur die in Belgische winkels te koop wordt aangeboden aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Indien u zelf een toestel aankoopt in een ander land binnen de EU en in de veronderstelling dat het om een CE-gemarkeerd apparaat gaat, dan moet u er zich toch nog van verzekeren dat het apparaat bestemd is (door de fabrikant) voor gebruik in België.

Daarenboven dient u een vergunning aan te vragen indien het gaat om een vergunningsplichtig toestel.

Koopt u een toestel aan van buiten de EU dan wordt u als invoerder beschouwd. U dient er zich van te vergewissen dat het toestel voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Indien dit niet het geval is riskeert u dat het toestel in beslag genomen wordt bij de douanediensten. 

Bij het kopen via het internet heeft men soms de indruk dat men te doen heeft met een handelaar of persoon van binnen de EU maar in vele gevallen wordt het besteld product opgestuurd van buiten de EU. De persoon bij wie u bestelt is enkel een doorgeefluik. Uit ervaring blijkt dat veel radioapparatuur die via het internet besteld wordt niet conform de wetgeving is. Ook hier riskeert u de in beslag name van het toestel.

Het komt ook voor dat de fabrikant twee bijna identieke versies heeft van zijn product, één voor de Europese markt en een andere (licht afwijkende) versie voor andere markten. De versie die niet voor de Europese markt bestemd is wordt meestal goedkoper aangeboden dan de Europese versie omdat de fabrikant geen inspanningen moet leveren om zijn toestel conform de Europese regels te produceren.