Antennesites

Sinds 2002 was het BIPT belast met de controle van de norm die vastgelegd was in het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, dat vervangen is door het koninklijk besluit van 10 augustus 2005.

Na arrest nr. 2/2009 van 15 januari 2009 van het Grondwettelijk Hof blijkt dat deze controle uitsluitend onder de bevoegdheid van de gewesten valt. Om meer informatie te krijgen over de nieuwe bepalingen die door de gewesten worden ingesteld, vindt u hieronder de adresgegevens van de contactpersonen per gewestelijke instantie.  

Contactpunten voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van stralingsmetingen 

  • Waals Gewest
    Institut scientifique de service public
    http://www.issep.be
    Contactpunt: 04 229 82 35 (info-ISSEP) en 070 23 30 01 (SOS Leefmilieu-Natuur - aanvraag meting)