Ontwerp van besluit betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN Antwoordtermijn: tot 18 januari 2019 Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be Onderwerp: «Consult-2018-D3» Aanspreekpunt: Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur...

>Meer lezen ...
Enquête van het BIPT over uw gebruik van telefonie, van het internet en van televisie

Het BIPT heeft aan de firma Profacts een enquête toevertrouwd over de telecommunicatiegewoonten van de Belgische bevolking. Er is een vragenlijst verstuurd aan personen die geselecteerd zijn door het Rijksregister op basis van hun leeftijd, geslacht...

>Meer lezen ...

Wegens technisch onderhoud is het mogelijk dat de toegang tot onze websites, alsook tot onze e-mail verstoord wordt van zaterdag 22 september om 6 uur tot maandag 24 september om 12 uur. Gelieve ons te verontschuldigen voor eventuele moeilijkheden die...

>Meer lezen ...
Perceptie van de telecomconsument: resultaten van het jaarlijkse enquête 2017

Uit de jaarlijkse consumentenenquête van het BIPT bleek dat de gebruikers eerder tevreden waren over de aangeboden dienstverlening en prijzen.  De consumenten vonden het niet altijd gemakkelijk om diensten en prijzen te vergelijken en kenden...

>Meer lezen ...
Consumentenbescherming: studie van de impact van de vigerende regels

In 2016 heeft het BIPT een impactanalyse gemaakt van de Belgische federale reglementering inzake consumentenbescherming in elektronische-communicatierecht. De wetgevende en reglementaire bepalingen in kwestie werden geanalyseerd op het stuk van hun relevantie,...

>Meer lezen ...
Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector

Het jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector bied een overzicht van de klachten en analyseert aan de hand hiervan de voornaamste moeilijkheden waar klanten anno 2016 in de post- en pakjeswereld tegenaan botsen.

>Meer lezen ...

Het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  waarover  de  raadpleging  wordt gehouden,  wijzigt  het koninklijk  besluit  van  18  december  2009  betreffende de  private...

>Meer lezen ...
KMI en BIPT werken samen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het BIPT werken samen voor het opsporen van radarstoringen. Radarbeelden kunnen verstoord worden door zenders die gebruik maken van dezelfde frequentieband als de radar (rond 5GHz). Vaak zijn het...

>Meer lezen ...
Postgebruikers willen een kwaliteitsvolle dienstverlening en staan open voor meer moderne postale toepassingen

Gebruikers zijn over het algemeen tevreden over het huidige postale netwerk, maar zijn dat minder over de dienstverlening binnen de postkantoren zelf.   De perceptie heerst bij de postale gebruiker dat de aanbieder van de universele dienst...

>Meer lezen ...