Dienstkwaliteit

Samen met de prijs is de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijk element voor de consument bij het kiezen van een dienst of een operator.

De dienstkwaliteit hangt tegelijk af van de technische karakteristieken van de eindtoestellen, van het toegepaste type van radiotechnologie en van de belasting van de netwerken.

Om de dienstverlening te vinden die overeenstemt met zijn verwachtingen moet de consument niet alleen worden ingelicht over de aanbiedingen op de markt (zie www.bestetarief.be) maar ook over de daadwerkelijke kwaliteit van deze diensten. Hij moet weten of de dienst beschikbaar is op de plek waar hij die wil gebruiken en of de behaalde prestaties voldoen aan zijn verwachtingen.

Het BIPT biedt informatie over: