Contract met een provider

Het contract met uw provider moet, bij wet, een aantal elementen bevatten.

Die elementen moeten in een gemakkelijk toegankelijke vorm aan de abonnees ter beschikking staan. 
Hoe dat gebeurt is afhankelijk van de manier waarop uw contract tot stand komt.

  • Indien het contract niet is afgesloten in de fysieke aanwezigheid van een verkoper (dit heet de verkoop op afstand), zegt de algemene consumentenbeschermingswet dat u de belangrijkste elementen van uw contract schriftelijk of op een andere duurzame drager (bv. per e-mail of fax) moet ontvangen. U krijgt in dit geval in principe ook een recht gedurende een periode van 14 kalenderdagen om gratis af te zien van het contract.

  • Indien het contract is afgesloten in de fysieke aanwezigheid van een verkoper moet de operator u een contract overhandigen voor de dienst die u interesseert, dat de voorgeschreven elementen bevat (zie "Inhoud van het contract"). Als dat contract een contract van bepaalde duur is, kan u van dat contract geen gratis afstand doen.

Algemene voorwaarden maken doorgaans deel uit van het contract en worden gepubliceerd op de website van de operator.

De operator is ook verplicht om u duidelijke en gedetailleerde informatie te verschaffen over de elementen die in het contract moeten staan en het contract bij te werken telkens wanneer er wijzigingen aangebracht worden aan die elementen.